เกี่ยวกับเรา

logo1-210x210-1

          ตระกูล เอี่ยมเฮงโดย นายบักเอี่ยม   แซ่เฮง ได้เริ่มดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับมันสำปะหลัง ที่อำเภอ ขามสะแกสอ จังหวัดนครราชสีมามาเป็นเวลากว่า 26 ปี ใช้ชื่อว่า ลานมันเอี่ยมเฮงพืชผล ได้รับการยอมรับจากชาวนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของคนในตระกูล เอี่ยมเฮง จึงขยายธุรกิจลานมัน ไปยังอำเภอครบุรี โดยก่อตั้งลานมัน  ชื่อ วีระศักดิ์พืชผล ในจังหวัดนครราชสีมา เป็นแหล่งผลิตแห่งหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดของการผลิตมันสำปะหลัง ในปีพุทธศักราช 2536 จากธุรกิจลานมันและผลิตมันเส้น จึงพัฒนาเข้าสู่โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังใน ชื่อ บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮง อุตสาหกรรม จำกัด และได้เริ่มดำเนินการผลิตในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 ณ ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ในปี 2551 บริษัท ได้ก่อตั้งโรงงานในพื้นที่ ที่มีผลผลิตมันสำปะหลังในปริมาณมาก เพิ่มอีกแห่ง คือ บริษัท เอี่ยมรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ที่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา บริษัท เอี่ยมอีสานอุตสาหกรรม ตั้งอยู่ที่   อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

    บริษัท แป้งมันเอี่ยมอีสานอุตสาหกรรม จำกัด (Eiam E-San Tapioca Starch Industry Co., Ltd) ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2553 ที่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และดำเนินการผลิตแป้งมันสำปะหลัง (Native Tapioca Starch) เป็นหลัก มีกำลังการผลิต 1,200 ตันต่อวัน โดยโรงงานสามารถผลิตแป้งมันสำปะหลังได้ตลอดทั้งปีเนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่การเกษตรที่มีการปลูกมันสำปะหลังและเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี รวมไปถึงการนำเข้าหัวมันสำปะหลังคุณภาพดีจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เป็นต้น

สินค้า

แป้งแห้ง

แป้งหมาด

กิจกรรม และข่าวสาร

ชีเอสอา