เกี่ยวกับเรา

LOGO EES

          บริษัท แป้งมันเอี่ยมอีสานอุตสาหกรรม จำกัด (Eiam E-San Tapioca Starch Industry Co., Ltd) ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2553 ที่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และดำเนินการผลิตแป้งมันสำปะหลัง (Native Tapioca Starch) เป็นหลัก มีกำลังการผลิต 1,200 ตันต่อวัน โดยโรงงานสามารถผลิตแป้งมันสำปะหลังได้ตลอดทั้งปีเนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่การเกษตรที่มีการปลูกมันสำปะหลังและเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี รวมไปถึงการนำเข้าหัวมันสำปะหลังคุณภาพดีจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เป็นต้น

สินค้า

แป้งแห้ง

แป้งหมาด

กิจกรรม และข่าวสาร

ชีเอสอา