Author Archives: admin

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี

วันที่ 16 สิงหาคม 2561นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน ประ

Read More

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการและการสร้างเครือข่าย

วันที่ 18 มิถุนายน 2651 เวลา11:00 น.นายเธียรชัย พุทธรัง

Read More