มาตรฐานที่ได้รับรอง

         บริษัท แป้งมันเอี่ยมอีสานอุตสาหกรรม จำกัด ได้รับการยอมรับและเชื้อมันจากลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้วโลก ด้วยพันธกิจที่ยึดมั้นนี้ทำให้เราได้รับการรับรองระบบต่างๆ ดั้งนี้ บริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ระบบ GMP,HACCP จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด อีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐาน Kosher/โคเชอร์, มาตรฐานฮาลาล โดยกรรมกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และยังได้รับการรับรองมาตรฐานอื่นๆ อีกมากมาย

เอกสารการรับรองคุณภาพ