เกี่ยวกับเรา

eiam

.

                ตระกูล เอี่ยมเฮงโดย นายบักเอี่ยม   แซ่เฮง ได้เริ่มดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับมันสำปะหลัง ที่อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  มาเป็นเวลากว่า 26 ปี ใช้ชื่อว่า ลานมันเอี่ยมเฮงพืชผล ได้รับการยอมรับจากชาวนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของคนในตระกูล เอี่ยมเฮง จึงขยายธุรกิจลานมัน ไปยังอำเภอครบุรี โดยก่อตั้งลานมัน  ชื่อ วีระศักดิ์พืชผล ในจังหวัดนครราชสีมา เป็นแหล่งผลิตแห่งหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดของการผลิตมันสำปะหลัง ในปีพุทธศักราช 2536 จากธุรกิจลานมันและผลิตมันเส้น จึงพัฒนาเข้าสู่โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังใน ชื่อ บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮง อุตสาหกรรม จำกัด และได้เริ่มดำเนินการผลิตในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 ณ ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา  บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด ได้ก้าวสู้อุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลังในปี 2536 บริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด ถือเป็นผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศมีกำลังผลิตกว่า 1000 ตันแป้งต่อวันสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าทั่วโลก ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สืบต่อรุ่นสู่รุ่น และมีนโยบายที่เข้มแข็งคือ

“มุ่งมันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลูกค้าพึงพอใจ ห่วงใยสังคม”

            บริษัทได้ทุ่มเทยืนหยัดเคียงค้างเกษตรกรผู้ปลูกมันสัมปะหลังซึ่งเป็นรากฐานที่แท้จริงของธุรกิจนี้ตลอดมาประกอบกับความร่วมมือสร้างพันธมิตรกับคู่ค้า ทำให้บริษัทเติบโตและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

สินค้า

เกรดอาหาร

Products

เกรดอุตสาหกรรม

ข่าวใหม่