เกรดอาหาร

product3-1

แป้งแห้ง (DRY STARCH)

คุณภาพและคุณสมบัติที่โดดเด่นของแป้งมันสำปะหลังนี้เหมาะสำหรับทำผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น  สารให้ความหวาน, ก๋วยเตี๋ยว, ขนม ฯลฯ

Parameters                         
 Moisture Content                     
 Starch Content                              
 Whiteness                                    
 pH                                                 
 Ash Content                              
 Pulp                
 Viscosity                                      
 SO2 Content
Specification
13% Max
85% Min
92% Min
5-7
0.2% Max
0.2 ml. Max
650 BU Min
30 ppm Max