มาตรฐานที่ได้รับรอง

1. TLS 8001-2010 Certificate Completion level

2. TAS 9024-2007 HACCP Codex Alimentarius

3. TAS 9023-2007 GMP Codex Alimentarius

4. ISO 22000:2005

5. ISO 9001:2015

6. BRC Issue7

7. KOSHER Certificate

8. HALAL Certificate

9. Manufacturer Certificate

10. Green Industry Certificate

11. Wet Native CFP Certificate

12. Native Reduction Certificate

13. Native CFP Certificate

14. ใบอนุญาตผลิตอาหาร