เกี่ยวกับเรา

ems

บริษัท เอี่ยมเฮง โมดิฟาย สตาร์ช จำกัด (Eiamheng Modified Starch Co., Ltd)

            บริษัท เอี่ยมเฮง โมดิฟาย สตาร์ช จำกัดก่อตั้งในปี พ.ศ. 2550 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บริษัทฯ ได้ดำเนินการผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified Tapioca Starch) ทั้งเกรดอาหาร (Food grade) และเกรดอุตสาหกรรม (Industrial grade) ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย มีกำลังการผลิต 300 ตันต่อวัน ผลิตภัณฑ์ได้รับการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอย่างถี่ถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนดรวมถึงได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพระดับมาตรฐานสากล จึงมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่สามารถจำหน่ายให้ลูกค้าทั่วโลกเรามุ่งมั่นในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพโดยกำหนดนโยบายคุณภาพ (Quality policy)ดังนี้

              มุ่งมั่นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ  ปลอดภัยต่อผู้บริโภคสอดคล้องตามกฎหมาย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ

สินค้า

ข่าวสาร