เกี่ยวกับเรา

a11

วิสัยทัศน์

พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ผลิตอาหารปลอดภัย
ถูกต้องตามกฏหมาย  เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

ประวัติย่อ บริษัท

บริษัท เอี่ยมเฮง โมดิฟาย สตาร์ช จำกัด  ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2550 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บริษัทฯ ได้ดำเนินการผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified Tapioca Starch) ทั้งเกรดอาหาร (Food grade) และเกรดอุตสาหกรรม (Industrial grade) ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย มีกำลังการผลิต 300 ตันต่อวัน ผลิตภัณฑ์ได้รับการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอย่างถี่ถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนดรวมถึงได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพระดับมาตรฐานสากล จึงมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่สามารถจำหน่ายให้ลูกค้าทั่วโลกเรามุ่งมั่นในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพโดยกำหนดนโยบายคุณภาพ (Quality policy)ดังนี้

“มุ่งมั่นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ  ปลอดภัยต่อผู้บริโภคสอดคล้องตามกฎหมาย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ”