แป้งมันดัดแปร

แป้งเกรดอาหาร (Food grade)

เราผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปรเกรดอาหารเพื่อตอบสนองต่อการนำไปใช้เป็นวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติเชิงหน้าที่ในการผลิตอาหาร เช่น Thickener, Stabilizer, Emulsifier เป็นต้น

แป้งผสม(Blended starch)

เป็นแป้งเกรดอาหารชนิดผสม โดยการนำแป้งมันสำปะหลังดัดแปรเกรดอาหารไปผสมกับวัตถุดิบอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า

แป้งเกรดอุตสาหกรรม (Industrial grade)

เราผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปรที่มีคุณภาพสูงที่เหมาะสำหรับไปใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และยิปซัมบอร์ด