เกี่ยวกับเรา

logo1-210x210

                     ตระกูลเอี่ยมเฮง โดย นายบักเอี่ยม แซ่เฮง ได้เริ่มดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับมันสำปะหลัง ที่อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา มาเป็นเวลากว่า 26 ปี ใช้ชื่อว่า ลานมันเอี่ยมเฮงพืชผล ได้รับการยอมรับจากชาวนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของคนในตระกูล เอี่ยมเฮง จึงขยายธุรกิจลานมัน ไปยังอำเภอครบุรี โดยก่อตั้งลานมัน  ชื่อ วีระศักดิ์พืชผล ในจังหวัดนครราชสีมา เป็นแหล่งผลิตแห่งหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดของการผลิตมันสำปะหลัง ในปีพุทธศักราช 2536 จากธุรกิจลานมันและผลิตมันเส้น จึงพัฒนาเข้าสู่โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังในชื่อ บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด และได้เริ่มดำเนินการผลิตในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 ณ ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่

                     บริษัท เอี่ยมรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (Eiamrungruang Industry Co., Ltd)  ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2551 ที่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยดำเนินการผลิตแป้งมันสำปะหลัง (Native Tapioca Starch) เป็นหลัก มีกำลังการผลิต 450 ตันต่อวัน โรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่การเกษตรที่มีการปลูกมันสำปะหลังตลอดทั้งปีทำให้สามารถผลิตแป้งมันสำปะหลังได้ตลอดทั้งปีเช่นเดียวกัน

สินค้า

เกรดอาหาร

Products

เกรดอุตสาหกรรม

ข่าวใหม่