เกี่ยวกับเรา

office web

บริษัท เอี่ยมรุ่งเรืองอุตสาหกรรม  จำกัด ตั้งอยู่ที่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา มีกำลังการผลิต 350 ตัน/วัน โดยในปัจจุบัน บริษัท เอี่ยมรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด มีสายการผลิต 1 สายการผลิต และได้นำเทคโนโลยีสมันใหม่เข้ามาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แป้งมันสำปะหลัง ซึ่งเมื่อมองในด้านกำลังการผลิตในเครือผู้ประกอบการเดียวกันแล้ว บริษัท เอี่ยมรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด มีอัตราการผลิตอยู่ในลำดับต้นๆของประเทศ
ในด้านการพัฒนาการผลิต บริษัท เอี่ยมรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้นำเทคโนโลยีด้าน  Programmable logic controller  หรือ PLC มาใช้เพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้าให้มีความสม่ำเสมอกัน และเพิ่มกำลังการผลิตมันสำปะหลังดัดแปลงให้มากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการที่สูงขึ้น ของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ