อุตสาหกรรมผลิตถุงกระดาษ

การผลิตถุงกระดาษคือ การนำกระดาษหลายชั้นมารวมกัน โดยใช้แป้งโมดิฟายสตาร์ช ทำให้อยู่ในรูปของกาวน้ำ ซึ่งคุณสมบัติ ช่วยให้กาวแห้งเร็ว มีการยึดเกาะที่แข็งแรง และลดการกระเด็นของกาวสำหรับเครื่องจักรที่มีความเร็วสูง