บริษัทในเครือเอี่ยมเฮง

ความเป็นมาของมันสำปะหลัง

มันสำปะหลังเป็นพืชหัวชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ Manihot esculenta (L.) Crantz ชื่อสามัญเรียกได้หลายชื่อตามภาษาต่าง ๆ ที่ได้ยินกันมากได้แก่ Cassava, Yuca, Mandioa, Manioc, Tapioca การปลูกมันสำปะหลังจะใช้ส่วนของลำต้นตัดเป็นท่อนปักลงไปในดิน ตรงบริเวณที่ปักอยู่ในดินจะแตกเป็นรากฝอย รากจะค่อยๆ สะสมแป้ง และมีขนาดโตขึ้น เรียกว่า หัวมันสำปะหลัง และจะสามารถเก็บเกี่ยวหัวมันสำปะหลังเมื่อ 6 เดือนผ่านไปแล้ว

การปลูกมันสำปะหลังเป็นมานานแล้ว โดยเริ่มมีการ ปลูกทางภาคใต้ของไทย เริ่มแรกเป็นการปลูกระหว่างแถวของต้นยางพารากัน ผลผลิตที่ได้จะขายเพื่อใช้ทำแป้งและสาคูในภาคใต้ แต่การปลูกมันสำปะหลังทางภาคใต้ค่อยๆ ลดลงเมื่อมีการขยายการปลูกยางพารามากขึ้น ต่อมาได้มีการปลูกมันสำปะหลังในภาคตะวันออก และเมื่อความต้องการของตลาดในด้านผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์และอุตสาหกรรมมีเพิ่มมากขึ้นทำให้พื้นที่ในภาคตะวันออกผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงมีการขยายพื้นที่ปลูกไปยังจังหวัดอื่นๆ โดยเฉพาะ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนใน ปัจจุบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดในประเทศไทย และปลูกมากที่สุด คือ จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 25 ของพื้นที่ปลูกรวมทั้งประเทศ โดยมีแนวโน้มการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น เนื่องจากศักยภาพการผลิตและผลผลิตอยู่ในระดับดีกว่าภาคอื่นๆ ของประเทศไทย

สินค้าของเรา

Native Tapioca Starch

  • Wet starch
  • Dry starch

Modified Tapioca Starch

– Food grade

ให้บริการในด้านอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ คุณสมบัติเด่นของแป้งมันสำปะหลังดัดแปร

ผลิตภัณฑ์ของเราเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ เช่นก๋วยเตี๋ยว เบเกอรี่และไส้ขนมขบเคี้ยว เนยเทียม ซอสซุป น้ำเกรวี่ ผลิตภัณฑ์เนื้อ ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์นมอาหารแช่แข็ง อาหารสำเร็จรูป และอาหารกระป๋อง เครื่องดื่ม ผงฟู ผงซักฟอก ผงปรุงรสและผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม

– Industrial grade

ให้บริการด้านสิ่งทอ แผ่นยิปซัม และอุตสาหกรรมกระดาษ ในระดับมาตรฐานของแป้งมันสำปะหลังดัดแปร

*หมายเหตุ: เราสามารถเปลี่ยนระดับการออกแบบอื่นตามความต้องการของลูกค้าได้

เราผลิตจัดจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง รวมทั้งสิ้นค้าแปรรูปจากมันสำปะหลัง ระดับคุณภาพมาตรฐานสากล

บริษัทในเครือเอี่ยมเฮง - มาตรฐานสากล

กิจกรรม และข่าวสาร

  • EIAM ESAN PARTY 2018
    วันที่ 21 เมษายน  2561 คณะผู้บริหาร เอี่ยมเฮง นำทีมโดย คุณวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล คุณยลดา หวังศุภกิจโกศล คุณสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล คุณกฤษฎิ์หิรัญ หวังศุภกิจโกศล จัดงานสวัสดีปีใหม่ งานเลี้ยง EIAM ESAN PARTY 2018  เพื่อให้พนักงานได้ สนุกสนานจากการทำงาน ให้บริษัทแป้งมันเอี่ยมอีสาน ณ บริษัทแป้งมันเอี่ยมอีสาน อุตสาหกรรมจำกัด นายณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 045-252-977 ต่อ 2406 E-mail : narinsa@eiamesan.com ...
  • คณะศึกษาดูงาน จากสพฐ.นม.เขต3 ร่วมกับสมาคม ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอครบุรี
    วันที่ 8 มีนาคม 2561 คณะศึกษาดูงาน จากสพฐ.นม.เขต3 ร่วมกับสมาคม ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอครบุรี นำโดย ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 ณ บริษัทแป้งมันเอี่ยมอีสาน อุตสาหกรรมจำกัด   ...

ติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อ สอบถามเราเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของท่าน โดยการกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้