[ultimate_heading main_heading=”บริษัทในเครือเอี่ยมเฮง” spacer=”line_only” spacer_position=”bottom” line_height=”1″ line_color=”#119647″ line_width=”90″ main_heading_style=”font-weight:bold;” main_heading_font_size=”desktop:30px;”][/ultimate_heading]
[ultimate_carousel slides_on_desk=”1″ slides_on_tabs=”1″ slides_on_mob=”1″ arrow_color=”#377e32″ arrow_size=”48″ next_icon=”ultsl-arrow-right6″ prev_icon=”ultsl-arrow-left6″ dots_color=”#6ab165″]

พ.ศ. 2536

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 ได้มีแนวความคิดที่จะขยายธุรกิจให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นจากธุรกิจลานตากมัน พัฒนาเข้าสู่ธุรกิจโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2550 ได้ก่อตั้ง บริษัท เอี่ยมเฮงโมดิฟายสตาร์ช จำกัด ตั้งอยู่ที่ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ซึ่งผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปลง

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2551 ได้ก่อตั้ง บริษัท เอี่ยมรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ที่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา กำลังการผลิต 450 ตันแป้งต่อวัน

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2553 ได้ก่อตั้ง บริษัท แป้งมันเอี่ยมอีสานอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ที่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี กำลังการผลิต 1200 ตันแป้งต่อวัน

[/ultimate_carousel]
[ultimate_heading main_heading=”ความเป็นมาของมันสำปะหลัง” spacer=”line_only” spacer_position=”bottom” line_height=”1″ line_color=”#119647″ line_width=”90″ main_heading_style=”font-weight:bold;”][/ultimate_heading]

มันสำปะหลังเป็นพืชหัวชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ Manihot esculenta (L.) Crantz ชื่อสามัญเรียกได้หลายชื่อตามภาษาต่าง ๆ ที่ได้ยินกันมากได้แก่ Cassava, Yuca, Mandioa, Manioc, Tapioca การปลูกมันสำปะหลังจะใช้ส่วนของลำต้นตัดเป็นท่อนปักลงไปในดิน ตรงบริเวณที่ปักอยู่ในดินจะแตกเป็นรากฝอย รากจะค่อยๆ สะสมแป้ง และมีขนาดโตขึ้น เรียกว่า หัวมันสำปะหลัง และจะสามารถเก็บเกี่ยวหัวมันสำปะหลังเมื่อ 6 เดือนผ่านไปแล้ว

การปลูกมันสำปะหลังเป็นมานานแล้ว โดยเริ่มมีการ ปลูกทางภาคใต้ของไทย เริ่มแรกเป็นการปลูกระหว่างแถวของต้นยางพารากัน ผลผลิตที่ได้จะขายเพื่อใช้ทำแป้งและสาคูในภาคใต้ แต่การปลูกมันสำปะหลังทางภาคใต้ค่อยๆ ลดลงเมื่อมีการขยายการปลูกยางพารามากขึ้น ต่อมาได้มีการปลูกมันสำปะหลังในภาคตะวันออก และเมื่อความต้องการของตลาดในด้านผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์และอุตสาหกรรมมีเพิ่มมากขึ้นทำให้พื้นที่ในภาคตะวันออกผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงมีการขยายพื้นที่ปลูกไปยังจังหวัดอื่นๆ โดยเฉพาะ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนใน ปัจจุบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดในประเทศไทย และปลูกมากที่สุด คือ จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 25 ของพื้นที่ปลูกรวมทั้งประเทศ โดยมีแนวโน้มการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น เนื่องจากศักยภาพการผลิตและผลผลิตอยู่ในระดับดีกว่าภาคอื่นๆ ของประเทศไทย

[ultimate_heading main_heading=”สินค้าของเรา″ spacer=”line_only” spacer_position=”bottom” line_height=”1″ line_color=”#119647″ line_width=”90″ main_heading_style=”font-weight:bold;”][/ultimate_heading]

เราดำเนินการผลิตแป้งมันสำปะหลังที่มีคุณภาพและคุณสมบัติพิเศษในหลายกลุ่มที่สามารถนำไปใช้ได้ในหลากหลายผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

  • แป้งมันสำปะหลัง

เราผลิตแป้งมันสำปะหลังคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ ได้แก่ แป้งหมาด, แป้งแห้ง และแป้งเกรดพิเศษ เช่น แป้งความชื้นต่ำ  แป้งเชื้อจุลินทรีย์ต่ำ  แป้งไซยาไนด์ต่ำ   แป้งความหนืดสูง  และแป้งความขาวสูง เป็นต้น   แป้งมันสำปะหลังมีคุณภาพที่เหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าที่หลากหลายทั้งเกรดอาหารและเกรดอุตสาหกรรม

  • แป้งมันสำปะหลังดัดแปร

1. แป้งเกรดอาหาร  เราผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปรเกรดอาหารเพื่อตอบสนองต่อการนำไปใช้เป็นวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติเชิงหน้าที่ในการผลิตอาหาร เช่น Thickener, Stabilizer, Emulsifier เป็นต้น

2. แป้งผสม เป็นแป้งเกรดอาหารชนิดผสม โดยการนำแป้งมันสำปะหลังดัดแปรเกรดอาหารไปผสมกับวัตถุดิบอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า

3. แป้งเกรดอุตสาหกรรม  เราผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปรที่มีคุณภาพสูงที่เหมาะสำหรับไปใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และยิปซัมบอร์ด

หัวมันสำปะหลังสดจากไร่ที่ดูแลอย่างดี ผ่านกระบวนการผลิตโดยเทคโนโลยีขั้นสูง มาเป็นแป้งมันสำปะหลังที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม

[ultimate_heading main_heading=”มาตรฐานสากล” spacer=”line_only” spacer_position=”bottom” line_height=”1″ line_color=”#119647″ line_width=”90″ main_heading_style=”font-weight:bold;”][/ultimate_heading]
[ultimate_carousel slides_on_desk=”3″ slides_on_tabs=”2″ slides_on_mob=”1″ arrow_color=”#377e32″ arrow_size=”48″ next_icon=”ultsl-arrow-right6″ prev_icon=”ultsl-arrow-left6″ dots_color=”#6ab165″]
Cert001
[/ultimate_carousel]
[ultimate_heading main_heading=”กิจกรรม และ ข่าวสาร” spacer=”line_only” spacer_position=”bottom” line_height=”1″ line_color=”#119647″ line_width=”90″ main_heading_style=”font-weight:bold;”][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=”ติดต่อเรา″ spacer=”line_only” spacer_position=”bottom” line_height=”1″ line_color=”#119647″ line_width=”70″ main_heading_style=”font-weight:bold;”][/ultimate_heading]

ท่านสามารถติดต่อ สอบถามเราเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของท่าน โดยการกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้